BlackBerry Bold 9650 - تحديث برنامج BlackBerry Device Software باستخدام BlackBerry Desktop Software

background image

BlackBerry® Desktop Software

.

ديزمل

نم

،تامولعملا

عجار

تاميلعتلا

ةرفوتملا

يف

BlackBerry Desktop Software

.

ةجلاعم

لكاشملا

:

BlackBerry Device Software

رّذعتي

ّيلع

ثيدحت

جمانرب

BlackBerry Device Software

ربع

ةكبشلا

ةيكلساللا

دق

زجعت

نع

ثيدحت

جمانرب

BlackBerry® Device Software

ربع

ةكبشلا

،ةيكلساللا

اذهو

فقوتي

ىلع

تارايخلا

يتلا

اهدعأ

رفوم

ةمدخلا

ةيكلساللا

وأ

لوؤسملا

.

لواح

ذيفنت

دحأ

تاءارجإلا

ةيلاتلا

:

ققحت

نم

لاصتا

زاهج

BlackBerry

ةكبشلاب

ةيكلساللا

.

ققحت

نم

رفوت

ةحاسم

ةيفاك

يف

ةركاذلا

يف

زاهجلا

ثيدحتل

جمانرب

BlackBerry Device Software

.

ققحت

نم

كنأ

تسل

يف

عضو

لاوجتلا

جراخ

قاطن

ةيطغت

رفوم

ةمدخلا

ةيكلساللا

.

دق

ال

نكمتت

نم

ثيدحت

جمانرب