BlackBerry Bold 9650 - Kategorie

background image

Kategorie

Lze vytvořit kategorie pro uspořádání kontaktů, úkolů a poznámek do skupin. Na základě kategorií můžete omezit,
které kontakty, úkoly a poznámky budou zobrazeny.

U názvů kategorií se nerozlišují malá a velká písmena. Kontaktu, úkolu nebo poznámce může být přiřazeno více
kategorií. Používáte-li aplikaci IBM® Lotus Notes®, můžete úkolu v zařízení BlackBerry® přiřadit více kategorií, ale
pouze jedna kategorie bude synchronizována s úkolem v aplikaci Lotus Notes.

Kategorie jsou sdíleny seznamem kontaktů, seznamem úkolů a seznamem poznámek a změny provedené v jedné
aplikaci se projeví ve všech aplikacích.