BlackBerry Bold 9650 - Synchronizace úkolů a poznámek

background image

Synchronizace úkolů a poznámek

Synchronizace

Funkce synchronizace dat organizátoru je určena pro synchronizaci dat organizátoru (kontakty, záznamy kalendáře,
úkoly a poznámky) mezi zařízením smartphone BlackBerry® účastníka a aplikací elektronické pošty v počítači
prostřednictvím bezdrátové sítě.

Funkce bezdrátového slučování e-mailu je určena pro slučování e-mailových zpráv mezi zařízením smartphone
účastníka a e-mailovou aplikací v počítači prostřednictvím bezdrátové sítě. Pokud účastník uloží nebo odstraní e-
mailové zprávy v zařízení smartphone, tyto e-mailové zprávy by měly být uloženy nebo odstraněny také v aplikaci
elektronické pošty. Stejně tak by se měly projevit v zařízení smartphone všechny změny, které účastníci provedou
v e-mailových zprávách v aplikaci elektronické pošty.

Ve vzácných případech, kdy zařízení smartphone nerozpozná pole v kontaktu, záznamu kalendáře nebo e-mailovém
účtu, nelze některá data nebo e-mailové zprávy synchronizovat nebo sloučit.

Pokud není bezdrátová synchronizace nebo bezdrátové slučování e-mailu pro zařízení smartphone dostupné nebo
účastník tyto funkce vypnul, lze pro synchronizaci dat organizátoru a emailových zpráv použít synchronizační nástroj
aplikace BlackBerry® Desktop Software. Další informace naleznete v nápovědě v aplikaci BlackBerry Desktop
Software.

Společnost Research In Motion doporučuje pravidelně vytvářet a ukládat do počítače záložní soubor, obzvláště před
aktualizací softwaru. Udržování aktuálního záložního souboru ve vašem počítači umožňuje obnovu dat zařízení
v případě, že dojde ke ztrátě, krádeži nebo poškození zařízení z neočekávaných důvodů.

Uživatelská příručka

Úkoly a poznámky

193

background image

Synchronizace dat organizátoru přes bezdrátovou síť

Společnost Research In Motion doporučuje pravidelně vytvářet a ukládat do počítače záložní soubor, obzvláště před
aktualizací softwaru. Udržování aktuálního záložního souboru ve vašem počítači umožňuje obnovu dat zařízení
v případě, že dojde ke ztrátě, krádeži nebo poškození zařízení z neočekávaných důvodů.

1. V aplikaci Kontakty, Kalendář, Úkoly nebo Poznámkový blok stiskněte klávesu

> Možnosti.

2. V případě potřeby klikněte na kalendář nebo seznam kontaktů.
3. Zaškrtněte políčko Bezdrátová synchronizace.
4. Stiskněte klávesu

> Uložit.

Pokud používáte službu BlackBerry® Internet Service, musíte k synchronizaci dat kalendáře používat synchronizační
nástroj aplikace BlackBerry® Desktop Software. Další informace naleznete v nápovědě v aplikaci BlackBerry
Desktop Software.

Související informace

Po synchronizaci se některé znaky v záznamech kalendáře nezobrazují správně, 177
Konflikty synchronizace, 80

Zálohování a obnovení dat zařízení

Pokud jste do počítače nainstalovali aplikaci BlackBerry® Desktop Software, můžete zálohovat a obnovit většinu dat
zařízení BlackBerry, včetně zpráv, dat organizátoru, písma, uložených hledání a záložek prohlížeče pomocí nástroje
zálohy a obnovy aplikace BlackBerry Desktop Software. Další informace naleznete v nápovědě aplikace BlackBerry
Desktop Software.

Pokud váš e-mailový účet využívá server BlackBerry® Enterprise Server, měli byste být schopni obnovit
synchronizovaná data organizátoru do zařízení prostřednictvím bezdrátové sítě. Chcete-li obnovit synchronizovaná
data organizátoru přes bezdrátovou síť, musíte mít heslo pro aktivaci. Další informace získáte u správce systému.

Společnost Research In Motion doporučuje pravidelně vytvářet a ukládat do počítače záložní soubor, obzvláště před
aktualizací softwaru. Udržování aktuálního záložního souboru ve vašem počítači umožňuje obnovu dat zařízení
v případě, že dojde ke ztrátě, krádeži nebo poškození zařízení z neočekávaných důvodů.

Konflikty synchronizace

Ke konfliktům synchronizace dochází při změně téže e-mailové zprávy nebo položky dat organizátoru v zařízení
BlackBerry® a v e-mailové aplikaci v počítači.

Pokud e-mailové zprávy slučujete pomocí bezdrátového slučování e-mailů v zařízení, lze nastavit, zda mají mít při
konfliktu slučování e-mailu přednost e-mailové zprávy v zařízení nebo v počítači.

Pokud synchronizujete data organizátoru pomocí bezdrátové synchronizace dat, při konfliktu synchronizace dat
budou mít před daty organizátoru v zařízení přednost data organizátoru v počítači.

Uživatelská příručka

Úkoly a poznámky

194

background image

Společnost Research In Motion doporučuje pravidelně vytvářet a ukládat do počítače záložní soubor, obzvláště před
aktualizací softwaru. Udržování aktuálního záložního souboru ve vašem počítači umožňuje obnovu dat zařízení
v případě, že dojde ke ztrátě, krádeži nebo poškození zařízení z neočekávaných důvodů.

Související informace

Synchronizace dat organizátoru přes bezdrátovou síť, 174
Po synchronizaci se některé znaky v záznamech kalendáře nezobrazují správně, 177

Správa konfliktů synchronizace dat

Způsob řešení konfliktů, které se vyskytují během synchronizace dat organizátoru, můžete změnit vypnutím
bezdrátové synchronizace dat, změnou možností řešení konfliktů a synchronizací dat organizátoru pomocí
synchronizačního nástroje aplikace BlackBerry® Desktop Software. Další informace o správě konfliktů, které se
vyskytují během synchronizace dat organizátoru, naleznete v nápovědě k aplikaci BlackBerry Desktop Software.