BlackBerry Bold 9650 - Třídění kontaktů, úkolů nebo poznámek

background image

Třídění kontaktů, úkolů nebo poznámek

1. Při vytváření nebo změně kontaktu, úkolu nebo poznámky stiskněte klávesu

> Kategorie.

2. Zaškrtněte políčko vedle kategorie.
3. Stiskněte klávesu

> Uložit.

Chcete-li odstranit kategorii pro kontakt, úkol nebo poznámku, zrušte zaškrtnutí políčka vedle kategorie.