BlackBerry Bold 9650 - Vypnutí výzvy zobrazované před odstraněním položek

background image

Vypnutí výzvy zobrazované před odstraněním položek

Výzvu, která se zobrazuje před odstraněním zpráv, protokolů hovorů, kontaktů, položek kalendáře, úkolů, poznámek
nebo hesel, můžete vypnout.
1. Na domovské obrazovce klikněte na ikonu aplikace, která vás vyzývá před odstraněním položek.
2. Stiskněte klávesu

> Možnosti.

3. V případě potřeby klikněte na položku Obecné možnosti.
4. Zrušte zaškrtnutí políčka Potvrdit odstranění.
5. Stiskněte klávesu

> Uložit.

Uživatelská příručka

Úkoly a poznámky

196