BlackBerry Bold 9650 - Vytvoření úkolu nebo poznámky

background image

Vytvoření úkolu nebo poznámky

Úkoly lze vytvářet v aplikaci Úkoly a v aplikaci Kalendář. Všechny úkoly lze nastavit tak, aby byly viditelné
v kalendáři.

1. Na domovské obrazovce klikněte na ikonu Kalendář nebo ve složce Aplikace klikněte na ikonu Úkoly nebo

Poznámkový blok.

• Chcete-li vytvořit úkol v aplikaci Kalendář, stiskněte klávesu

> Nový úkol. Zadejte název úkolu a vyplňte

údaje, například termín splnění a opakování.

• Chcete-li vytvořit úkol v aplikaci Úkoly, klikněte na položku Přidat úkol. Zadejte název úkolu a vyplňte údaje,

například termín splnění a opakování.

• Chcete-li vytvořit poznámku, klikněte na položku Nová poznámka. Zadejte název a poznámku.

2. Stiskněte klávesu

> Uložit.