BlackBerry Bold 9650 - Vytvoření kategorie pro kontakty, úkoly nebo poznámky

background image

Vytvoření kategorie pro kontakty, úkoly nebo poznámky

Můžete vytvořit kategorie, které slouží pro uspořádání položek v aplikaci Kontakty, v aplikaci Úkoly a v aplikaci
Poznámkový blok.
1. Na domovské obrazovce nebo ve složce Aplikace klikněte na ikonu Kontakty, Úkoly nebo Poznámkový blok.
2. Stiskněte klávesu

> Filtr.

Uživatelská příručka

Úkoly a poznámky

195

background image

3. Stiskněte klávesu

> Nový.

4. Zadejte název kategorie.
5. Stiskněte na klávesnici klávesu .

Chcete-li odstranit kategorii, zvýrazněte ji. Stiskněte klávesu

> Odstranit.