BlackBerry Bold 9650 - Změna stavu úkolu

background image

Změna stavu úkolu

1. Na domovské obrazovce nebo ve složce Aplikace klikněte na ikonu Úkoly.
2. Zvýrazněte úkol.
3. Stiskněte klávesu

.

• Chcete-li úkol označit jako dokončený, klikněte na položku Označit jako dokončený.

Uživatelská příručka

Úkoly a poznámky

192

background image

• Chcete-li úkol označit jako odložený, probíhající nebo v pořadí, klikněte na položku Otevřít. Změňte pole

Stav. Stiskněte klávesu

> Uložit.