BlackBerry Bold 9650 - Zobrazení úkolů v kalendáři

background image

Zobrazení úkolů v kalendáři

1. Na domovské obrazovce klikněte na ikonu Kalendář.
2. Stiskněte klávesu

> Možnosti > Zobrazení kalendáře a akce.

3. Zaškrtněte políčko Zobrazit úkoly.
4. Stiskněte klávesu

> Uložit.