BlackBerry Bold 9650 - Odstranění aplikace

background image

Odstranění aplikace

Pokud váš e-mailový účet používá server BlackBerry® Enterprise Server, vaše organizace vám možná nepovolí
odstranit některé aplikace. Další informace získáte u správce.
1. Na domovské obrazovce nebo ve složce zvýrazněte ikonu aplikace.
2. Stiskněte klávesu

> Odstranit.