BlackBerry Bold 9650 - Přidávání aplikací

background image

Přidávání aplikací

V závislosti na poskytovateli bezdrátových služeb a na oblasti můžete mít možnost přidávat nebo aktualizovat
aplikace pomocí obchodu BlackBerry App World™, aplikace BlackBerry® Desktop Software nebo nástroje
Application Center. Některé aplikace budete také moci stáhnout z webové stránky (navštivte web

mobile.blackberry.com

ze zařízení BlackBerry) nebo pomocí aplikace poskytované vaším poskytovatelem

bezdrátových služeb.

Na software a služby zpřístupněné prostřednictvím obchodu BlackBerry App World™, aplikace BlackBerry Desktop
Software nebo aplikace Application Center se mohou vztahovat dodatečné právní podmínky a ustanovení. Při
používání aplikace přes bezdrátovou síť mohou být účtovány poplatky za stahování dat. Další informace získáte
u svého poskytovatele bezdrátových služeb.

BlackBerry App World

Pokud máte ve svém zařízení nainstalovánu aplikaci BlackBerry App World, můžete vyhledávat a stahovat hry,
aplikace pro sociální sítě, aplikace osobní produktivity a spoustu dalšího softwaru. Položky můžete nakupovat a
stahovat přes bezdrátovou síť do svého zařízení pomocí stávajícího účtu PayPal®.

Chcete-li si stáhnout aplikaci BlackBerry App World, navštivte web

www.blackberryappworld.com

.

Další informace o správě aplikací pomocí aplikace BlackBerry App World získáte kliknutím na ikonu BlackBerry
App World
. Stiskněte klávesu

> Nápověda.

BlackBerry Desktop Software

Pokud máte v počítači nainstalovánu aplikaci BlackBerry Desktop Software, můžete své zařízení připojit k počítači
a přidávat, aktualizovat, odebírat nebo obnovovat aplikace. Do svého zařízení také můžete přidávat aplikace, které
jste stáhli do svého počítače, bez nutnosti používat bezdrátovou síť.

Aplikaci BlackBerry Desktop Software můžete stáhnout z adresy

www.blackberry.com/desktop

.

Další informace o správě aplikací pomocí aplikace BlackBerry Desktop Software naleznete v nápovědě aplikace
BlackBerry Desktop Software.

Application Center

Máte-li ve svém zařízení nástroj Application Center, můžete jej používat pro přidávání, aktualizaci nebo návrat
k předchozí verzi vybraných aplikací, které jsou hostované vaším poskytovatelem bezdrátových služeb. V závislosti
na poskytovateli bezdrátových služeb nemusí být tato funkce dostupná.

Další informace o správě aplikací pomocí nástroje Application Center získáte kliknutím na ikonu Application Center.
Stiskněte klávesu

> Nápověda.

Uživatelská příručka

Aplikace

222