BlackBerry Bold 9650 - Ponechání spuštěné aplikace na pozadí a přepnutí do jiné aplikace

background image

Ponechání spuštěné aplikace na pozadí a přepnutí do jiné aplikace, 221
Ukončení aplikace, aby nebyla spuštěna na pozadí, 221

Ponechání spuštěné aplikace na pozadí a přepnutí do jiné
aplikace

Chcete-li přepnout do jiné aplikace, stiskněte a podržte klávesu

, dokud se neobjeví přepínač aplikace.

Klikněte na ikonu aplikace. Pokud se požadovaná ikona aplikace v přepínači neobjeví, klikněte na ikonu
Domovská obrazovka a vyhledejte ikonu požadované aplikace.

Chcete-li se vrátit na domovskou obrazovku, pokud právě neuskutečňujete hovor, stiskněte klávesu

.

Chcete-li se vrátit na domovskou obrazovku, pokud právě uskutečňujete hovor, stiskněte a podržte klávesu

, dokud se neobjeví přepínač aplikace. Klikněte na ikonu Domovská obrazovka.

Poznámka: Stisknete-li klávesu

v době, kdy telefonujete, bude hovor ukončen i v případě, že jste přepnuli do

jiné aplikace.

Související informace

Ukončení aplikace, aby nebyla spuštěna na pozadí, 221