BlackBerry Bold 9650 - Aktualizace softwaru BlackBerry Device Software

background image

Aktualizace softwaru BlackBerry Device Software

Aktualizace softwaru BlackBerry® Device Software může být vhodná z jednoho z následujících důvodů:

získání přístupu k novým aplikacím a funkcím,

vyřešení technického problému,

požadavek poskytovatele bezdrátových služeb na provedení aktualizace systému BlackBerry Device Software.

Je možné, že systém BlackBerry Device Software budete moci aktualizovat přes bezdrátovou síť, z webových
stránek nebo pomocí aplikace BlackBerry® Desktop Software.

Proces aktualizace může trvat 15 minut až 2 hodiny v závislosti na typu aktualizace, množství dat zařízení a počtu
aplikací na zařízení BlackBerry. V průběhu aktualizace nelze používat zařízení ani uskutečňovat tísňová volání.
V průběhu aktualizace nevyjímejte baterii.

Přes bezdrátovou síť

Software BlackBerry Device Software můžete aktualizovat přes bezdrátovou síť, pokud se na domovské obrazovce
zařízení objeví ikona Bezdrátová aktualizace. Aktualizace můžete vyhledat také ručně pomocí možností zařízení.
Dostupná aktualizace může být kompletní aktualizací softwaru, nebo pouze částečnou aktualizací softwaru. Je-li
dostupnou aktualizací kompletní aktualizace softwaru, data zařízení se zálohují na zařízení a obnoví se během
instalace. V závislosti na možnostech nastavených vaším poskytovatelem bezdrátové sítě je možné, že nebudete
moci aktualizovat systém BlackBerry Device Software přes bezdrátovou síť. V závislosti na poskytovateli
bezdrátových služeb mohou být za stažení aktualizace do zařízení účtovány příplatky.

Z webu

Pokud váš e-mailový účet využívá službu BlackBerry® Internet Service nebo server BlackBerry® Enterprise Server
podporující tuto službu, můžete systém BlackBerry Device Software aktualizovat připojením zařízení k počítači
a návštěvou aktualizačních webových stránek na adrese

www.blackberry.com

.

Používání aplikace BlackBerry Desktop Software

Pokud jste do počítače nainstalovali aplikaci BlackBerry Desktop Software, je možné systém BlackBerry Device
Software aktualizovat z počítače. Více informací o aktualizaci systému BlackBerry Device Software z počítače
naleznete v nápovědě aplikace BlackBerry Desktop Software.

Společnost Research In Motion doporučuje pravidelně vytvářet a ukládat do počítače záložní soubor, obzvláště před
aktualizací softwaru. Udržování aktuálního záložního souboru ve vašem počítači umožňuje obnovu dat zařízení
v případě, že dojde ke ztrátě, krádeži nebo poškození zařízení z neočekávaných důvodů.

Uživatelská příručka

BlackBerry Device Software

225