BlackBerry Bold 9650 - Odstraňování problémů: systém BlackBerry Device Software

background image

Odstraňování problémů: systém BlackBerry Device Software

Nelze aktualizovat software BlackBerry Device Software přes
bezdrátovou síť

Je možné, že nebudete moci aktualizovat software BlackBerry® Device Software přes bezdrátovou síť, a to
v závislosti na možnostech nastavených poskytovatelem bezdrátových služeb nebo správcem.

Zkuste následující kroky:

Ověřte, zda je zařízení BlackBerry připojeno k bezdrátové síti.

Ověřte, zda má zařízení pro aktualizaci softwaru BlackBerry Device Software dostatek paměti.

Ověřte, zda nejste v režimu roamingu mimo oblast s bezdrátovým pokrytím vašeho poskytovatele bezdrátových
služeb. V závislosti na poskytovateli bezdrátových služeb nemusí být aktualizace softwaru BlackBerry Device
Software při roamingu možná. Další informace získáte u poskytovatele bezdrátových služeb.

Zkuste software BlackBerry Device Software aktualizovat pomocí bezdrátové sítě později. V závislosti na
poskytovateli bezdrátových služeb nebudete moci aktualizovat software BlackBerry Device Software v určitou
denní dobu při vyšším zatížení sítě.

Navštivte webové stránky poskytovatele bezdrátových služeb a zkuste aktualizovat software BlackBerry Device
Software z těchto webových stránek.

Zařízení nemá dostatek dostupné paměti pro aktualizaci softwaru
BlackBerry Device Software

Pokuste se provést následující kroky:

• Odstraňte mediální soubory, jazyky pro zobrazení nebo aplikace od jiných dodavatelů, které nepoužíváte.
• Mediální soubory uložené v paměti zařízení BlackBerry® přeneste na paměťovou kartu.

Uživatelská příručka

BlackBerry Device Software

227