BlackBerry Bold 9650 - Glosář

background image

Glosář

ADN

Číslo ADN (Abbreviated Dialing Number) je krátké telefonní číslo, například 911 nebo 112, které se používá
k zpřístupnění veřejných služeb.

APN

Access Point Name (Název přístupového bodu)

Skrytá kopie

Skrytá kopie

Zařízení s aktivní službou BlackBerry

Zařízení s aktivní službou BlackBerry je zařízení se softwarem BlackBerry® Connect™, zařízení s integrovaným
softwarem BlackBerry® Built-In™ nebo zařízení, ve kterém je spuštěna aplikace BlackBerry® Application Suite.
Zařízení s aktivní službou BlackBerry poskytuje uživatelům přístup k aplikacím zařízení BlackBerry a službám
BlackBerry.

BlackBerry MDS

BlackBerry® Mobile Data System (Mobilní datový systém BlackBerry®)

Kopie

Kopie

CDMA

Code Division Multiple Access (Kódové dělení přenosových kanálů)

Certifikát

Certifikát je digitální dokument, který spojuje identitu a veřejný klíč oprávněné osoby. Každý certifikát má
odpovídající soukromý klíč, který je uložen samostatně. Certifikační úřad podepisuje certifikát, aby ho označil za
ověřený a důvěryhodný.

CMIME

Compressed Multipurpose Internet Mail Extensions (Komprimovaná víceúčelová rozšíření internetové pošty)

CRL

Certificate Revocation List (Seznam odvolaných certifikátů)

Server CRL

Zařízení BlackBerry® používá server CRL ke kontrole nejnovějšího vydaného stavu odvolání certifikátu
Certifikační úřady zveřejňují seznamy odvolání certifikátů na serverech CRL.

DNS

Domain Name System (Systém názvů domén)

Uživatelská příručka

Glosář

317

background image

DSA

Digital Signature Algorithm (Algoritmus digitálního podpisu)

DSML

Directory Service Markup Language (Značkovací jazyk adresářové služby)

Server podporující protokol DSML

Zařízení BlackBerry® používá server podporující protokol DSML pro vyhledávání a stahování certifikátů.

EAP-FAST

Extensible Authentication Protocol-Flexible Authentication via Secure Tunneling (Ověřovací protokol EAP-FAST)

EAP-SIM

Extensible Authentication Protocol-Subscriber Identity Module (Ověřovací protokol)

EAP-TLS

Extensible Authentication Protocol-Transport Layer Security (Ověřovací protokol)

EAP-TTLS

Extensible Authentication Protocol Tunneled Transport Layer Security (Ověřovací protokol)

ECC

Elliptic Curve Cryptography (Šifrování eliptické křivky)

FDN

Fixed Dialing Number (Číslo pevné volby)

FIPS

Federal Information Processing Standard (Standardy FIPS)

GAN

síť s obecným přístupem

GPS

Global Positioning System (Systém určení polohy)

GSM

Global System for Mobile Communications® (Globální systém pro mobilní komunikaci)

HTTP

Hypertext Transfer Protocol

IMSI

International Mobile Subscriber Identity (Mezinárodní identita mobilního zařízení účastníka)

IP

Uživatelská příručka

Glosář

318

background image

Internet Protocol (Internetový protokol)

LDAP

Lightweight Directory Access Protocol (Protokol pro přístup k adresářovým službám)

Server podporující protokol LDAP

Zařízení BlackBerry® používá server podporující protokol LDAP pro vyhledávání a stahování certifikátů a klíčů
PGP®.

LED

Light-emitting diode (Světelná dioda)

Režim velkokapacitní paměti

Režim velkokapacitní paměti umožňuje uživatelům přenášet soubory mezi paměťovou kartou a počítačem, když
připojují zařízení BlackBerry k počítači.

MCC

Mobile Country Code (Kód země pro mobilní sítě)

MMS

Multimedia Messaging Service (Služba multimediálních zpráv)

MNC

Mobile Network Code (Kód mobilní sítě)

MTP

Media Transfer Protocol

OCSP

Online Certificate Status Protocol (Online protokol stavu certifikátu)

Server OCSP

Zařízení BlackBerry® používá server ¨OCSP ke kontrole stavu odvolání certifikátu na požádání.

PEAP

Protected Extensible Authentication Protocol (Ověřovací protokol)

Osobní certifikát

Osobní certifikát je certifikát, který certifikační úřad přiřadí uživateli.

Osobní klíč PGP

Osobní klič PGP® se skládá z veřejného klíče PGP a soukromého klíče PGP pro uživatele.

PIN

Personal Identification Number (Osobní identifikační číslo)

Uživatelská příručka

Glosář

319

background image

Soukromý klíč

Soukromý klíč je klíč, který může používat pouze subjekt certifikátu. Informace o soukromém klíči nejsou veřejně
rozšiřovány. Zařízení BlackBerry® používají soukromé klíče k podepisování e-mailových zpráv nebo zpráv PIN,
které uživatelé odesílají a k dešifrování e-mailových zpráv, které uživatelé přijímají.

Veřejný klíč

Veřejný klíč je klíč, který mohou používat i jiné subjekty než subjekt certifikátu. Zařízení BlackBerry® používají
veřejné klíče k šifrování e-mailových zpráv nebo zpráv PIN, které uživatelé odesílají subjektům certifikátů a
k ověřování podpisů v e-mailových zprávách nebo zprávách PIN, které uživatelé přijímají od subjektů certifikátů.

Kořenový certifikát

Kořenový certifikát je samostatně podepsaný certifikát a obvykle patří certifikačnímu úřadu.

RTSP

Real Time Streaming Protocol

R-UIM

Vyměnitelný modul identity uživatele

SAN

Subject Alternative Name (Alternativní název subjektu)

SDN

SDN (Service Dialing Number) je číslo, které je předem načteno na SIM kartu poskytovatelem bezdrátových
služeb a lze ho použít pro přístup k informacím o službách zařízení, jako je aktuální stav předávání hovorů.

SHA

Secure Hash Algorithm

SIM

Subscriber Identity Module (Modul identity účastníka)

S/MIME

Secure Multipurpose Internet Mail Extensions (Bezpečná víceúčelová rozšíření internetové pošty)

SMS

Short Message Service (Služba krátkých textových zpráv)

SMSC

Short Message Service Center (Centrum služby krátkých textových zpráv)

SSID

Service Set Identifier (Identifikátor sady služeb)

SSL

Secure Sockets Layer

Uživatelská příručka

Glosář

320

background image

TCP

Transmission Control Protocol

TLS

Transport Layer Security (Zabezpečení vrstvy pro přenos)

Triple DES

Triple Data Encryption Standard (Standard Triple DES)

TTY

Teletype (Textový telefon)

VPN

Virtual Private Network (Virtuální privátní síť)

WAN

Wide Area Network (Rozlehlá síť)

WAP

Wireless Application Protocol

WEP

Wired Equivalent Privacy (Šifrovací metoda)

WML

Wireless Markup Language

WPA

Wi-Fi Protected Access (Chráněný přístup Wi-Fi)

WTLS

Wireless Transport Layer Security (Zabezpečení vrstvy pro bezdrátový přenos)

Uživatelská příručka

Glosář

321