BlackBerry Bold 9650 - Dostupné hlasové příkazy

background image

Dostupné hlasové příkazy

„Call <jméno kontaktu nebo telefonní číslo>“

Vyslovením tohoto hlasového příkazu uskutečníte hovor. Chcete-li provést tento úkol se zařízením podporujícím
technologii Bluetooth®, jako je souprava handsfree do vozidel nebo bezdrátová náhlavní souprava, musíte
zapnout technologii Bluetooth a spárované zařízení podporující technologii Bluetooth musí tuto funkci
podporovat. Tísňová čísla nelze vytočit pomocí hlasových příkazů.

„Call <jméno kontaktu> <typ telefonního čísla>“

Vyslovením tohoto hlasového příkazu uskutečníte volání na konkrétní telefonní číslo kontaktu uvedeného ve
vašem seznamu kontaktů. Pokud má kontakt například telefonní číslo do zaměstnání a číslo mobilního telefonu,
můžete vyslovit „Call <jméno kontaktu> work“ a tím budete volat na telefonní číslo do zaměstnání.

„Call extension <číslo linky>“

Vyslovením tohoto hlasového příkazu vytočíte konkrétní linku pobočkové stanice. Chcete-li provést tento úkol,
musíte nastavit možnosti pro vytáčení čísel pobočkové stanice. Čísla pobočkové stanice lze vytáčet jen v rámci
společnosti.

„Check my phone number“ (Ověřit mé telefonní číslo)

Pokud máte k zařízení BlackBerry® přidruženo více telefonních čísel, vyslovením tohoto příkazu zjistíte, které
telefonní číslo je aktivní.

„Check signal strength“ (Ověřit sílu signálu)

Vyslovením tohoto hlasového příkazu zjistíte úroveň bezdrátového pokrytí.

„Check network“ (Ověřit síť)

Vyslovením tohoto hlasového příkazu zjistíte, ke které bezdrátové síti je vaše zařízení připojeno.

„Check battery“ (Ověřit stav baterie)

Vyslovením tohoto hlasového příkazu zjistíte úroveň nabití baterie.

„Repeat“ (Opakovat)

Uživatelská příručka

Hlasové příkazy

61

background image

Vyslovením tohoto hlasového příkazu vám bude zopakován poslední vyslovený příkaz.

„Cancel“ (Zrušit)

Vyslovením tohoto hlasového příkazu ukončíte aplikaci hlasového vytáčení.

Související informace

Nastavení možností pro vytáčení čísel pobočkových stanic, 52