BlackBerry Bold 9650 - Změna jazyka pro hlasové příkazy

background image

Změna jazyka pro hlasové příkazy

Pokud změníte jazyk pro hlasové příkazy, změníte jazyk hlasových výzev a jazyk, kterým zadáváte hlasové příkazy.

1. Na domovské obrazovce nebo ve složce klikněte na ikonu Možnosti.
2. Klikněte na možnost Zadávání a vkládání textu > Jazyk a vkládání textu.
3. Změňte pole Jazyk hlasového vytáčení.
4. Stiskněte klávesu

> Uložit.

Související informace

Zařízení nerozeznává jména nebo čísla v hlasových příkazech, 63