BlackBerry Bold 9650 - Změna možností hlasových výzev

background image

Změna možností hlasových výzev

Po vyslovení hlasového příkazu můžete být vyzváni k poskytnutí dalších podrobností nebo k objasnění, nebo vám
pomocí hlasových výzev budou předčítány pokyny zobrazené na obrazovce.
1. Na domovské obrazovce nebo ve složce klikněte na ikonu Možnosti.
2. Klikněte na možnost Správa hovorů > Hlasové vytáčení.

• Chcete-li hlasové výzvy vypnout, změňte pole Zvukové výzvy na hodnotu Žádné výzvy.
• Chcete-li hlasové výzvy zapnout, změňte pole Zvukové výzvy na hodnotu Základní výzvy.
• Chcete-li hlasové výzvy zapnout a zároveň chcete, aby vám byly předčítány pokyny zobrazené na obrazovce,

změňte pole Zvukové výzvy na hodnotu Podrobné výzvy.

3. Stiskněte klávesu

> Uložit.

Uživatelská příručka

Hlasové příkazy

62