BlackBerry Bold 9650 - Hledání kontaktu v adresáři organizace

background image

Hledání kontaktu v adresáři organizace

Chcete-li provést tento úkol, musí váš pracovní e-mailový účet používat server BlackBerry® Enterprise Server, který
tuto funkci podporuje. Další informace získáte u správce.

1. Na domovské obrazovce klikněte na ikonu Kontakty.
2. Stiskněte klávesu

> Vyhledávání.

3. Zadejte část nebo celé jméno kontaktu.

Uživatelská příručka

Hledání

259

background image

4. Stiskněte na klávesnici klávesu .
5. Stiskněte klávesu

.

• Chcete-li přidat kontakt do seznamu kontaktů, klikněte na položku Přidat ke kontaktům.
• Chcete-li přidat všechny kontakty, klikněte na položku Přidat vše ke kontaktům.
• Informace o kontaktu zobrazíte kliknutím na položku Zobrazit.
• Chcete-li odstranit kontakt z výsledků vyhledávání kontaktů, klikněte na položku Odstranit.
• Chcete-li odstranit výsledky vyhledávání kontaktů, klikněte na položku Odstranit vyhledávání.
• Nové vyhledávání kontaktů spustíte kliknutím na položku Vyhledávání.