BlackBerry Bold 9650 - Hledání zpráv

background image

Hledání zpráv

V zařízení BlackBerry® můžete vyhledávat zprávy. Můžete také vyhledávat zprávy v aplikaci e-mailové pošty
v počítači nebo v jiném integrovaném e-mailovém účtu, pokud váš e-mailový účet používá službu BlackBerry®
Internet Service nebo server BlackBerry® Enterprise Server, který tuto funkci podporuje.
Na domovské obrazovce klikněte na ikonu Zprávy.

• Chcete-li vyhledat zprávy na základě předmětu, zvýrazněte zprávu. Stiskněte klávesu

> Hledat podle >

Předmět.

• Chcete-li vyhledat zprávy na základě odesílatele, zvýrazněte zprávu. Stiskněte klávesu

> Hledat podle >

Odesílatel.

• Chcete-li provést rozšířené hledání, stiskněte klávesu

> Upřesnit. Zadejte kritéria vyhledávání. Chcete-li

podmínky pro hledání uložit, klikněte na možnost Uložit. Klikněte na možnost Hledat.

• Chcete-li vyhledávat zprávy pomocí podmínek posledního rozšířeného hledání, stiskněte klávesu

>

Upřesnit > Poslední.

Poznámka: Pokud vyhledáváte zprávy, zařízení neprohledává přílohy.

Hledání zastavíte stisknutím klávesy

.

Uživatelská příručka

Hledání

257