BlackBerry Bold 9650 - Podmínky pro hledání zpráv

background image

Podmínky pro hledání zpráv

Pole

Popis

Podmínky pro rozšířené hledání

Zadejte, zda chcete vyhledávat zprávy nacházející se
v zařízení BlackBerry®, nebo zprávy nacházející se v e-
mailové aplikaci v počítači.

Název

Zadejte jeden nebo více kontaktů nebo e-mailových adres,
které má zařízení vyhledat ve zprávách. Hledání můžete
také rozšířit zadáním části jména.

Objeví se v

Změňte typ pole pro adresu, v kterém má zařízení vyhledat
jméno nebo e-mailovou adresu.

Předmět

Zadejte jedno nebo více slov, která má zařízení vyhledat
v předmětu zpráv.

Zpráva

Zadejte jedno nebo více slov, která má zařízení vyhledat
v textu zpráv.

Zahrnout šifrované zprávy

Určete, zda mají být prohledávány zašifrované zprávy,
zprávy ve formátu prostého textu a digitálně podepsané
zprávy.

Služba

Jestliže je zařízení spojeno s více e-mailovými adresami,
změňte e-mailový účet, v němž má zařízení vyhledat
zprávy. Ne všechny e-mailové účty podporují tuto funkci.

Složka

Změňte složku, ve které mají být zprávy vyhledávány.

Zobrazit

Zde určíte stav zpráv, podle kterého mají být zprávy
vyhledávány.

Typ

Zde určíte typ zpráv, podle kterého mají být zprávy
vyhledávány.