BlackBerry Bold 9650 - Vyhledávání textu ve zprávě, v souboru nebo na webové stránce

background image

Vyhledávání textu ve zprávě, v souboru nebo na webové
stránce

Chcete-li v prezentaci vyhledat text, je nutné zobrazit prezentaci v režimu zobrazení textů nebo v režimu zobrazení
textů a obrázků.

1. Ve zprávě, v souboru, v příloze nebo na webové stránce stiskněte klávesu

> Najít nebo Najít na stránce.

2. Zadejte text.
3. Stiskněte klávesu Enter.

Chcete-li vyhledat další výskyt textu, stiskněte klávesu

> Najít další.