BlackBerry Bold 9650 - Nastavení data a času

background image

Nastavení data a času

1. Na domovské obrazovce nebo ve složce Aplikace klikněte na ikonu Hodiny.
2. Stiskněte klávesu

> Nastavit čas.

• Chcete-li automaticky aktualizovat datum a čas z bezdrátové sítě, změňte nastavení pole Aktualizovat čas

na hodnotu Automaticky. Pozor, vyžaduje připojení k bezdrátové síti.

• Chcete-li aktualizovat datum a čas ručně, změňte nastavení pole Aktualizovat čas na hodnotu Ručně.

Klikněte na pole Nastavit čas nebo Nastavit datum. Nastavte čas nebo datum. Klikněte na tlačítko OK.

3. Proveďte některou z následujících akcí:

• Má-li se zobrazit výzva, když zařízení detekuje nové časové pásmo, změňte pole Automaticky aktualizovat

časové pásmo na hodnotu Výzva.

• Má-li zařízení při detekci nového časového pásma toto nastavení automaticky aktualizovat, změňte pole

Automaticky aktualizovat časové pásmo na hodnotu Zapnuto.

4. Stiskněte klávesu

> Uložit.

Související informace

Čas v zařízení je nesprávný, 191