BlackBerry Bold 9650 - Odstraňování problémů: Hodiny

background image

Odstraňování problémů: Hodiny

Čas v zařízení je nesprávný

1. Na domovské obrazovce nebo ve složce Aplikace klikněte na ikonu Hodiny.
2. Stiskněte klávesu

> Nastavit čas.

3. Pokuste se provést jednu z následujících akcí:

Pokud je v poli Nastavit čas nastavena hodnota Automatický, stiskněte klávesu

> Aktualizovat čas.

Cestujete-li do odlišného časového pásma, nastavte pole Časové pásmo tak, aby se zobrazilo správné
časové pásmo.

Pokud se nacházíte v oblasti, kde byl nedávno zaveden letní čas nebo kde došlo k přechodu do jiného
časového pásma, bude pravděpodobně potřeba aktualizovat údaje časového pásma v zařízení BlackBerry®.
Chcete-li aktualizovat údaje časového pásma, stiskněte klávesu

> Získat aktualizaci časových pásem.

K zajištění podpory této funkce je nutné, aby váš plán bezdrátových služeb zahrnoval datové služby (jako
jsou e-mailové zprávy nebo služba prohlížeče). Pokud váš e-mailový účet používá server BlackBerry®
Enterprise Server, nebudete možná moci údaje časového pásma aktualizovat. Další informace získáte
u správce.

Související informace

Nastavení data a času, 188
Zobrazení druhého časového pásma hodin, 189

Uživatelská příručka

Hodiny

191