BlackBerry Bold 9650 - Používání časovače

background image

Používání časovače

1. Na domovské obrazovce nebo ve složce Aplikace klikněte na ikonu Hodiny.
2. Stiskněte klávesu

> Časovač.

Uživatelská příručka

Hodiny

190

background image

3. Stiskněte klávesu

> Nastavit časovač.

4. Nastavte čas.
5. Klikněte na tlačítko OK.

• Chcete-li spustit nebo zastavit časovač, klikněte na ikonu spustit/zastavit.
• Časovač vynulujete kliknutím na ikonu nulování.

Po ukončení aplikace Hodiny časovač pokračuje v odpočítávání.