BlackBerry Bold 9650 - Použití stopek

background image

Použití stopek

1. Na domovské obrazovce nebo ve složce Aplikace klikněte na ikonu Hodiny.
2. Stiskněte klávesu

> Stopky.

3. Klikněte na ikonu spustit/zastavit.

• Chcete-li zaznamenávat časy pro jednotlivá kola, klikněte na ikonu kolo.
• Chcete-li zastavit měření času, klikněte znovu na ikonu spustit/zastavit.
• Chcete-li výsledky odeslat ve zprávě, stiskněte klávesu

> Odeslat výsledky. Klikněte na typ zprávy.