BlackBerry Bold 9650 - Zapnutí budíku

background image

Zapnutí budíku

1. Na domovské obrazovce nebo ve složce Aplikace klikněte na ikonu Hodiny.
2. Stiskněte klávesu

Nastavit budík.

3. Na trackpadu posuňte prst nahoru nebo dolů a zvýrazněte tak položku Zapnuto nebo Pracovní dny.
4. Klikněte trackpadem.

V horní části domovské obrazovky se objeví indikátor hodin.

Chcete-li nastavit doplňková upozornění nebo upozornění pro určité dny v týdnu, můžete je plánovat prostřednictvím
aplikace Kalendář.

Související informace

Vypnutí zařízení, 250