BlackBerry Bold 9650 - Zapnutí režimu Hodiny na nočním stolku

background image

Zapnutí režimu Hodiny na nočním stolku

Chcete-li hodiny zobrazit bez přerušování příchozími hovory nebo zprávami, můžete nastavit možnosti pro režim
Hodiny na nočním stolku.
1. Na domovské obrazovce nebo ve složce Aplikace klikněte na ikonu Hodiny.
2. Stiskněte klávesu

> Vstoupit do režimu Noční stolek.

Chcete-li vypnout režim Hodiny na nočním stolku, stiskněte klávesu

.