BlackBerry Bold 9650 - Změna možností oznamování pro časovač

background image

Změna možností oznamování pro časovač

1. Na domovské obrazovce nebo ve složce Aplikace klikněte na ikonu Hodiny.
2. Stiskněte klávesu

> Možnosti.

3. V části Odpočítávání časovače změňte pole Tón časovače, Hlasitost nebo Vibrace.
4. Stiskněte klávesu

> Uložit.