BlackBerry Bold 9650 - Změna zobrazení na obrazovce při nabíjení zařízení

background image

Změna zobrazení na obrazovce při nabíjení zařízení

1. Na domovské obrazovce nebo ve složce Aplikace klikněte na ikonu Hodiny.
2. Stiskněte klávesu

> Možnosti.

3. Změňte pole Při nabíjení.
4. Stiskněte klávesu

> Uložit.