BlackBerry Bold 9650 - Zobrazení druhého časového pásma hodin

background image

Zobrazení druhého časového pásma hodin

Hodiny mohou zobrazovat dvě časová pásma. Pokud například cestujete do jiného časového pásma, můžete si
zobrazit čas své aktuální polohy a čas svého domovského časového pásma.

1. Na domovské obrazovce nebo ve složce Aplikace klikněte na ikonu Hodiny.
2. Stiskněte klávesu

> Možnosti.

3. Změňte nastavení v poli Domovské časové pásmo.
4. Stiskněte klávesu

> Uložit.

Související informace

Čas v zařízení je nesprávný, 191