BlackBerry Bold 9650 - Nastavení rychlosti pálky

background image

Nastavení rychlosti pálky

1. Na domovské obrazovce nebo ve složce Hry klikněte na ikonu BrickBreaker.
2. Stiskněte klávesu

> Možnosti.

• Chcete-li nastavit rychlost pálky, nastavte pole Rychlost pohybu pálky.
• Chcete-li zrychlit pohyb pálky, když posouváte prst po trackpadu, zaškrtněte políčko Zrychlování pálky.

3. Stiskněte klávesu

> Uložit.

Uživatelská příručka

Hra BrickBreaker

312