BlackBerry Bold 9650 - Hry určené pro více hráčů

background image

Hry určené pro více hráčů

Pozvání hráče

1. Na domovské obrazovce nebo ve složce Hry klikněte na ikonu Word Mole.
2. Klikněte na možnost Nová hra > Hra určená pro více hráčů > Pozvat.
3. Klikněte na kontakt.
4. Klikněte na tlačítko OK.

Pokud hráč přijme pozvání, objeví se vedle názvu obrazovky zelený indikátor. Kliknutím na položku Začít hru hru
spustíte.

Přijetí pozvání

V pozvání ke hře Word Mole® klikněte na položku Přijmout.

Chcete-li hru spustit, klikněte na položku Připraveno. Čekejte na spuštění hry.

Výběr možností hry určené pro více hráčů

Chcete-li provést tento úkol, musíte být organizátorem hry.

1. Na obrazovce pro nastavení hry pro více hráčů klikněte na položku Možnosti.
2. Proveďte jednu z následujících akcí:

• Chcete-li nastavit délku hry, nastavte pole Cílový počet bodů.
• Chcete-li nastavit etapu hry, nastavte pole Etapa.
• Chcete-li nastavit bonusy pro hru, nastavte pole Bonusy.

3. Klikněte na tlačítko OK.

Související informace

Nemohu se připojit ke hře určené pro více hráčů, 316

Změna názvu obrazovky

1. Na obrazovce pro nastavení hry pro více hráčů klikněte na název obrazovky.

Uživatelská příručka

Hra Word Mole

315

background image

2. Klikněte na položku Změnit název obrazovky.
3. Zadejte nový název obrazovky.
4. Stiskněte klávesu .

Konverzace s ostatními hráči

1. Na obrazovce pro nastavení hry pro více hráčů napište zprávu v poli Konverzace.
2. Stiskněte klávesu .

Kontrola statistiky hráče

1. Na obrazovce pro nastavení hry pro více hráčů klikněte na hráče.
2. Klikněte na položku Zobrazit statistiku.

Odstranění hráče

Chcete-li provést tento úkol, musíte být organizátorem hry.

1. Na obrazovce pro nastavení hry pro více hráčů klikněte na hráče.
2. Klikněte na možnost Odstranit hráče.