BlackBerry Bold 9650 - Používání klávesové zkratky pro přepínání jazyků zadávání textu během zadávání textu

background image

Používání klávesové zkratky pro přepínání jazyků zadávání
textu během zadávání textu

1. Na domovské obrazovce nebo ve složce klikněte na ikonu Možnosti.
2. Klikněte na možnost Zadávání a vkládání textu > Jazyk.

• Chcete-li přepínat jazyk zadávání textu přidržením klávesy Alt a stisknutím klávesy Enter, změňte pole

Klávesové zkratky na hodnotu Klávesová kombinace Alt-Enter.

• Chcete-li přepínat jazyk zadávání textu přidržením klávesy Shift a stisknutím klávesy Space, změňte pole

Klávesové zkratky na hodnotu Klávesová kombinace Shift-Space.

3. Stiskněte klávesu

> Uložit.

Klávesovou zkratku pro přepínání jazyků zadávání textu vypnete změnou pole Klávesové zkratky na hodnotu
Žádný.

Uživatelská příručka

Jazyk

206