BlackBerry Bold 9650 - Změna jazyka

background image

Změna jazyka

1. Na domovské obrazovce nebo ve složce klikněte na ikonu Možnosti.
2. Klikněte na možnost Zadávání a vkládání textu > Jazyk.

• Chcete-li změnit jazyk zobrazení, změňte pole Jazyk zobrazení.
• Chcete-li změnit jazyk zadávání textu, změňte pole Jazyk zadávání textu.
• Chcete-li změnit jazyk pro hlasové příkazy, změňte pole Hlasové vytáčení.

3. Stiskněte klávesu

> Uložit.