BlackBerry Bold 9650 - Konference

background image

Konference

O konferenčních hovorech

Zařízení BlackBerry® umožňuje dva typy konferenčních hovorů. Pokud jste od své organizace nebo od konferenční
služby obdrželi telefonní číslo konference, můžete si do kalendáře v zařízení nebo v počítači zadat konferenční
hovor jako schůzku. Účastníci konference, kteří vlastní zařízení BlackBerry, mohou na konferenci jednoduše vstoupit
pomocí funkce Připojit nyní (pokud ji jejich zařízení podporuje). Díky této funkci není nutné vytáčet telefonní číslo
konference ani zadávat přístupové kódy. Pokud nemáte k dispozici telefonní číslo konference, můžete sami vytvořit
konferenční hovor tak, že zavoláte libovolné účastníky a stávající hovory spojíte.

Vytvoření konference prostřednictvím zařízení

Abyste mohli založit konferenční hovor, musíte být organizátorem konference. Pokud nejste organizátorem
konference, můžete ji vytvořit jako zástupce jiné osoby prostřednictvím počítače.

1. V položce schůzka zaškrtněte políčko Konferenční hovor.
2. Zadejte informace ke konferenčnímu hovoru.
3. Stiskněte klávesu

> Uložit.

Vytvoření konference prostřednictvím počítače

Abyste mohli založit konferenční hovor pomocí počítače, musíte být organizátorem konference nebo konferenci
zakládat jako zástupce jejího organizátora. Chcete-li získat více informací o zakládání konferencí v zastoupení jiné
osoby, vyhledejte příslušnou pasáž v dokumentaci k e-mailové aplikaci ve vašem počítači.

Konferenci můžete založit z počítače, který vaše zařízení BlackBerry® rozpozná. Při zahájení konference mohou
účastníci, kteří vlastní zařízení BlackBerry, na konferenci jednoduše vstoupit pomocí funkce Připojit nyní (pokud ji
jejich zařízení podporuje).
1. Zadejte v poznámkách ke schůzce nebo v poli pro místo konání schůzky výraz CCP: a účastnické telefonní číslo

konference. V telefonním čísle nepoužívejte mezery.

2. Zadejte malým písmenem značku x. Před ani za značkou x nepoužívejte mezery.
3. Zadejte přístupový kód účastníka. Za přístupovým kódem účastníka vložte jednu mezeru.
4. Zadejte výraz CCM: a moderátorovo telefonní číslo konference. V telefonním čísle nepoužívejte mezery.
5. Zadejte malým písmenem značku x. Před ani za značkou x nepoužívejte mezery.
6. Zadejte přístupový kód moderátora. Za přístupovým kódem moderátora vložte jednu mezeru.

Příklad

Uživatelská příručka

Kalendář

172

background image

Pokud je účastnické a moderátorovo telefonní číslo konference 1-800-555-5555, přístupový kód moderátora 55555#
a přístupový kód účastníka 55551#, zadejte výraz CCP:18005555555x55555# CCM:18005555555x55551#
následovaný mezerou.

Zadání konference

Proveďte některou z následujících akcí:

• V upozornění na schůzku klikněte na možnost Připojit nyní.
• Zvýrazněte schůzku v kalendáři. Stiskněte klávesu

. > Připojit nyní.

Související informace

Nemůžu se připojit ke konferenčnímu hovoru pomocí funkce Připojit nyní, 178

Uložení informací o konferenčním hovoru

Zařízení BlackBerry® vám nabízí možnost uložit informace o konferenčním hovoru. Po založení hovoru z vašeho
zařízení budou tyto informace automaticky přidány do polí konferenčního hovoru.
1. Na domovské obrazovce klikněte na ikonu Kalendář.
2. Stiskněte klávesu

. > Možnosti > Konferenční hovor.

3. Zadejte informace o konferenčním hovoru.
4. Stiskněte klávesu

> Uložit.