BlackBerry Bold 9650 - Možnosti kalendáře

background image

Možnosti kalendáře

Změna způsobu zobrazení kalendáře

1. Na domovské obrazovce klikněte na ikonu Kalendář.
2. Stiskněte klávesu

> Možnosti > Zobrazení kalendáře a akce.

• Chcete-li změnit výchozí zobrazení, změňte pole Počáteční zobrazení.
• Chcete-li změnit čas zahájení a ukončení pro dny, změňte pole Začátek dne a Konec dne.
• Chcete-li změnit den, který se zobrazuje jako první den týdne v zobrazení Týden, změňte pole První den

týdne.

• Chcete-li skrýt volný čas v režimu zobrazení Program, zrušte zaškrtnutí políčka Zobrazit Volný čas v režimu

zobrazení Program.

3. Stiskněte klávesu

> Uložit.

Změna možností pro připomenutí

1. Na domovské obrazovce klikněte na ikonu Kalendář.
2. Stiskněte klávesu

> Možnosti > Zobrazení kalendáře a akce.

• Chcete-li změnit čas opakovaného připomenutí pro upomínky, změňte pole Opakované připomenutí.
• Chcete-li změnit výchozí čas upomínky pro záznamy kalendáře, změňte pole Výchozí připomenutí.

3. Stiskněte klávesu

> Uložit.

Související informace

Vypnutí zařízení, 250

Uživatelská příručka

Kalendář

175

background image

Změna možností pro více kalendářů

1. Na domovské obrazovce klikněte na ikonu Kalendář.
2. Stiskněte klávesu

> Možnosti.

3. Klikněte na položku kalendář.

• Chcete-li změnit barvu použitou pro události kalendáře, změňte pole Barva události.
• Chcete-li nastavit, zda vás má kalendář upozorňovat na události, zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políčka

Zobrazit připomenutí.

4. Stiskněte klávesu

> Uložit.

Změna výchozího kalendáře

Změnou výchozího kalendáře dojde ke změně e-mailové adresy, na kterou jsou zasílány pozvánky na schůzky.

1. Na domovské obrazovce nebo ve složce klikněte na ikonu Možnosti.
2. Klikněte na možnost Zařízení > Upřesnit nastavení systému. > Výchozí služby.
3. Změňte nastavení v poli Kalendář (CICAL).
4. Stiskněte klávesu

> Uložit.

Změna doby, po kterou bude zařízení uchovávat záznamy kalendáře

1. Na domovské obrazovce klikněte na ikonu Kalendář.
2. Stiskněte klávesu

> Možnosti > Zobrazení kalendáře a akce.

3. Změňte nastavení v poli Uchovat události.
4. Stiskněte klávesu

> Uložit.

Zařízení BlackBerry® odstraňuje záznamy v kalendáři, které jsou starší než nastavený počet dní.

Zobrazení úkolů v kalendáři

1. Na domovské obrazovce klikněte na ikonu Kalendář.
2. Stiskněte klávesu

> Možnosti > Zobrazení kalendáře a akce.

3. Zaškrtněte políčko Zobrazit úkoly.
4. Stiskněte klávesu

> Uložit.