BlackBerry Bold 9650 - Odstraňování problémů: Kalendář

background image

Odstraňování problémů: Kalendář

Nelze naplánovat události, které trvají více dní

Používáte-li IBM® Lotus Notes®, nemůžete vytvářet události, které trvají více dní.

Související informace

Naplánování schůzky nebo události, 168

Při plánování událostí nelze nastavit některá pole

Používáte-li účet IBM® Lotus Notes®, při změně opakující se události nebo schůzky lze měnit pouze pole Předmět,
Umístění, Připomenutí a Poznámky a nastavení políčka Označit jako soukromé.

Související informace

Naplánování schůzky nebo události, 168

Po synchronizaci se některé znaky v záznamech kalendáře
nezobrazují správně

Pokud v zařízení BlackBerry® při plánování událostí nebo schůzek vložíte speciální znaky nebo diakritická
znaménka, nemusí váš počítač tyto znaky podporovat.
V počítači ověřte, zda používáte správnou výchozí kódovou stránku a zda máte nainstalovanou podporu správného
písma. Další informace naleznete v dokumentaci k operačnímu systému počítače.

Uživatelská příručka

Kalendář

177

background image

Společnost Research In Motion doporučuje pravidelně vytvářet a ukládat do počítače záložní soubor, obzvláště před
aktualizací softwaru. Udržování aktuálního záložního souboru ve vašem počítači umožňuje obnovu dat zařízení
v případě, že dojde ke ztrátě, krádeži nebo poškození zařízení z neočekávaných důvodů.

Související informace

Synchronizace dat organizátoru přes bezdrátovou síť, 174
Konflikty synchronizace, 80

Nemůžu se připojit ke konferenčnímu hovoru pomocí funkce Připojit
nyní

Možnost Připojit nyní se nemusí v upozornění na schůzku objevit, pokud organizátor konference nepoužívá zařízení
BlackBerry® podporující funkci Připojit nyní nebo pokud nezadal informace o konferenčním hovoru správně. Pokud
se objeví možnost Připojit nyní a vaše zařízení je připojeno k síti CDMA, může být nutné změnit možnosti vytáčení
s předvolbou, abyste mohli vstoupit do konferenčního hovoru pomocí možnosti Připojit nyní.

Zkuste následující kroky:

Pokud se možnost Připojit nyní neobjeví a chcete vstoupit do konferenčního hovoru, ve schůzce nebo pozvání
na schůzku klikněte na telefonní číslo konference a na přístupový kód, které se zobrazí v poli Umístění nebo
v sekci Poznámky.

Pokud se možnost Připojit nyní objeví a vaše zařízení je připojeno k síti CDMA, zkuste zvýšit výchozí dobu, po
kterou vaše zařízení čeká před vytočením čísla pobočkové stanice. Na domovské obrazovce stiskněte klávesu

. Stiskněte klávesu

> Možnosti > Vytáčení s předvolbou. V sekci Pro přístup k pobočkovým

stanicím ve všech ostatních firmách změňte hodnotu pole Čekat na na nejvyšší hodnotu. Zkuste vstoupit do
konferenčního hovoru znovu pomocí možnosti Připojit nyní.

Související informace

Zadání konference, 173

Uživatelská příručka

Kalendář

178