BlackBerry Bold 9650 - Základní informace o kalendáři

background image

Základní informace o kalendáři

Přepínání zobrazení kalendáře

Události a schůzky lze zobrazovat v jednom ze čtyř režimů zobrazení kalendáře. V režimech zobrazení Den, Týden
a Měsíc se zobrazují všechny události a schůzky pro zvolené časové období. Režim zobrazení Program zobrazuje
seznam všech vašich plánovaných událostí, schůzek a událostí pro volný čas.

1. Na domovské obrazovce klikněte na ikonu Kalendář.
2. Stiskněte klávesu

. > Zobrazení.

3. Klikněte na režim zobrazení.

Přechod na určité datum v kalendáři

1. Na domovské obrazovce klikněte na ikonu Kalendář.
2. Stiskněte klávesu

.

• Chcete-li se přesunout na určité datum, klikněte na položku Přejít na datum.
• Chcete-li se přesunout na aktuální datum, klikněte na možnost Přejít na Dnes.

Naplánování schůzky nebo události

Chcete-li pozvat účastníky na schůzku, musí váš pracovní e-mailový účet používat server BlackBerry® Enterprise
Server, který tuto funkci podporuje.

1. Na domovské obrazovce klikněte na ikonu Kalendář.
2. Stiskněte klávesu

> Nová událost.

3. Zadejte podrobnosti o schůzce či události.

• Chcete-li pozvat účastníka na schůzku, stiskněte klávesu

> Pozvat účastníka. Klikněte na účastníka.

4. Proveďte jednu z následujících akcí:

• Chcete-li odeslat pozvánku na schůzku účastníkům, které jste zahrnuli, stiskněte klávesu

> Odeslat.

• Chcete-li schůzku uložit, stiskněte klávesu

> Uložit.

Související informace

Vypnutí zařízení, 250
Vypnutí zařízení, 250
Nelze naplánovat události, které trvají více dní, 177
Při plánování událostí nelze nastavit některá pole, 177

Uživatelská příručka

Kalendář

168

background image

Nastavení upozornění v kalendáři

V kalendáři můžete nastavit upozornění, které bude spuštěno v plánované dny a časy. Plánování upozornění
v kalendáři nemá vliv na upozornění a budíky nastavené v aplikaci Hodiny. Jelikož je nastavení tónu upozornění
a budíku aplikací Kalendář a Hodiny sdílené, změny provedené v nastavení tónu těchto upozornění se projeví
v obou aplikacích.

1. Na domovské obrazovce klikněte na ikonu Kalendář.
2. Stiskněte klávesu

. > Nové upozornění.

3. Zadejte informace upozornění.
4. Pokud se má upozornění opakovat, změňte nastavení v poli Opakování.
5. Stiskněte klávesu

> Uložit.

Přepínání kalendáře

Pokud je zařízení BlackBerry® spojeno s více e-mailovými účty, můžete mít v zařízení více kalendářů. S více
kalendáři v zařízení lze plánovat a spravovat události a schůzky v každém kalendáři. Další informace získáte u
poskytovatele bezdrátových služeb.

1. Na domovské obrazovce klikněte na ikonu Kalendář.
2. Stiskněte klávesu

. > Vyberte položku Kalendář.

3. Klikněte na položku kalendář.