BlackBerry Bold 9650 - Převody jednotek

background image

Převody jednotek

1. Na domovské obrazovce nebo ve složce Aplikace klikněte na ikonu Kalkulačka.
2. Napište číslo.
3. Stiskněte klávesu

.

• Chcete-li převést číslo z anglosaských jednotek na metrické jednotky, klikněte na položku Na metrické.
• Chcete-li převést číslo z metrických jednotek na anglosaské jednotky, klikněte na položku Z metrických.

4. Klikněte na typ převodu.

Uživatelská příručka

Kalkulátor

309