BlackBerry Bold 9650 - Přiřazení aplikace klávese Komfort

background image

Přiřazení aplikace klávese Komfort

Na boku zařízení BlackBerry® je umístěna jedna nebo více kláves Komfort. Zvolený motiv možná neumožní změnit
aplikaci přiřazenou ke klávese Komfort.
1. Na domovské obrazovce nebo ve složce klikněte na ikonu Možnosti.
2. Klikněte na položku Zařízení > Klávesy komfort.
3. Změňte pole Pravá postranní klávesa Komfort otevře nebo Levá postranní klávesa Komfort otevře.
4. Stiskněte klávesu

> Uložit.