BlackBerry Bold 9650 - Klávesové zkratky pro aplikaci Telefon

background image

Klávesové zkratky pro aplikaci Telefon

V závislosti na používaném jazyku pro zadávání textu nemusí být některé klávesové zkratky k dispozici.

Změna vyzváněcího tónu

Na domovské obrazovce stiskněte klávesu

. Stiskněte klávesu

klávesa > Vyzváněcí tóny telefonu.

Kontrola hlasové pošty

Stiskněte a přidržte klávesu 1.

Nastavení rychlé volby pro kontakt

Na domovské obrazovce nebo v aplikaci Telefon stiskněte a podržte
klávesu, kterou chcete přiřadit rychlé volbě.

Přidání čísla pobočkové stanice
k telefonnímu číslu

Stiskněte klávesu Alt a X. Zadejte číslo pobočkové stanice.

Zadání písmene do pole telefonního čísla

Stiskněte klávesu Alt a klávesu písmena.

Vložení symbolu (+) při zadávání telefonního
čísla

Stiskněte klávesu O.

Zapnutí nebo vypnutí hlasitého telefonu
během hovoru

Stiskněte klávesu na klávesnici.

Přerušení poslechu hovoru pomocí
bezdrátové náhlavní soupravy

Stiskněte klávesu na klávesnici.

Změna aktivního telefonního čísla

Na domovské obrazovce stiskněte klávesu

. Klikněte na své

telefonní číslo v horní části obrazovky. Klikněte na telefonní číslo.