BlackBerry Bold 9650 - Klávesové zkratky pro kalendář

background image

Klávesové zkratky pro kalendář

V závislosti na používaném jazyku pro zadávání textu nemusí být některé klávesové zkratky k dispozici.

Uživatelská příručka

Klávesové zkratky

39

background image

Chcete-li, aby klávesové zkratky byly funkční v režimu zobrazení Den, stiskněte klávesu

> Možnosti. Klikněte

na možnost Zobrazení kalendáře a akce. Zrušte zaškrtnutí políčka Aktivovat rychlé zadávání.

Plánování události

Stiskněte klávesu N.

Změna na režim zobrazení Program

Stiskněte klávesu G.

Změna na režim zobrazení Den

Stiskněte klávesu D.

Změna na režim zobrazení Týden

Stiskněte klávesu T.

Změna na režim zobrazení Měsíc

Stiskněte klávesu M.

Přechod na další týden, měsíc nebo den v režimu
zobrazení Program

Stiskněte klávesu Space.

Přechod na předchozí týden, měsíc nebo den v režimu
zobrazení Program

Stiskněte klávesu Shift a klávesu Space.

Přechod na aktuální datum

Stiskněte klávesu E.

Přechod na určité datum

Stiskněte klávesu R.