BlackBerry Bold 9650 - Klávesové zkratky pro prohlížeč

background image

Klávesové zkratky pro prohlížeč

Chcete-li používat klávesové zkratky, může být nutné zapnout klávesové zkratky v možnostech prohlížeče.
V závislosti na používaném jazyku pro zadávání textu nemusí být některé klávesové zkratky k dispozici.

Uživatelská příručka

Klávesové zkratky

38

background image

Do pole pro webovou adresu vložte tečku
(.)

Stiskněte klávesu Space.

Do pole pro webovou adresu vložte
lomítko (/)

Stiskněte klávesu Shift a klávesu Space.

Přerušení načítání webové stránky

Stiskněte klávesu Escape.

Ukončení prohlížeče

Stiskněte a podržte klávesu Escape.

Na webové stránce

Rychlé přepínání mezi kartami

Stiskněte klávesu W.

Přiblížení webové stránky

Stiskněte klávesu X.

Oddálení webové stránky

Stiskněte klávesu M.

Přechod na úvodní stránku

Stiskněte klávesu J.

Návrat na domovskou stránku

Stiskněte klávesu V.

Otevřete seznam záložek

Stiskněte klávesu Z.

Přidání záložky

Stiskněte klávesu P.

Zobrazení seznamu nedávno
navštívených webových stránek

Stiskněte klávesu G.

Obnovení webové stránky

Stiskněte klávesu B.

Nalezení textu na webové stránce

Stiskněte klávesu F. Chcete-li nalézt další výskyt textu, stiskněte
klávesu V.

Otevření možností prohlížeče

Stiskněte klávesu H.

Pohyb po webové stránce

Posun obrazovkou nahoru

Stiskněte klávesu Shift a klávesu Space.

Posun obrazovkou dolů

Stiskněte klávesu Space.

Přechod na začátek webové stránky

Stiskněte klávesu O.

Přechod na konec webové stránky

Stiskněte klávesu D.