BlackBerry Bold 9650 - Klávesové zkratky pro soubory a přílohy

background image

Klávesové zkratky pro soubory a přílohy

V závislosti na používaném jazyku pro zadávání textu nemusí být některé klávesové zkratky k dispozici.

Vyhledání textu v souboru nebo příloze

Stiskněte klávesu F.

Přechod na poslední pozici kurzoru po zavření
a opětovném otevření souboru nebo přílohy

Stiskněte klávesu G.

V tabulce

Přesun na určitou buňku

Stiskněte klávesu G.

Zobrazení obsahu buňky

Stiskněte klávesu Space.

Přepínání listů

Stiskněte klávesu V. Zvýrazněte list tabulky. Stiskněte
klávesu Enter.

Zobrazení nebo skrytí sloupců či řádků

Stiskněte klávesu H.

V prezentaci

Přepínání zobrazení prezentace

Stiskněte klávesu M.

Přechod na další obrázek při sledování prezentace
v režimu zobrazení obrázků

Stiskněte klávesu N.

Přechod na předchozí snímek při sledování prezentace
v režimu zobrazení obrázků

Stiskněte klávesu P.

Přechod na poslední pozici kurzoru po zavření
a opětovném otevření prezentace, kterou jste sledovali
v režimu zobrazení textu nebo v režimu zobrazení textu
a obrázků

Stiskněte klávesu G.