BlackBerry Bold 9650 - Klávesové zkratky pro vyhledávání

background image

Klávesové zkratky pro vyhledávání

V závislosti na používaném jazyku pro zadávání textu nemusí být některé klávesové zkratky k dispozici.

Vyhledání položky v zařízení BlackBerry®

Začněte psát na domovské obrazovce.

Vyhledání kontaktu v seznamu kontaktů

Zadejte část nebo celé jméno kontaktu, případně iniciály
oddělené mezerou.

Vyhledání textu ve zprávě

Stiskněte klávesu S.

Vyhledání textu v souboru nebo příloze

Stiskněte klávesu F.

Vyhledávání textu na webové stránce

Stiskněte klávesu F.

Vyhledání textu v prezentaci

Stiskněte klávesu F.

Poznámka: Můžete změnit nastavení určující, co se má stát při psaní na domovské obrazovce.

Chcete-li v prezentaci vyhledat text, je nutné zobrazit prezentaci v režimu zobrazení textů nebo v režimu zobrazení
textů a obrázků.

Uživatelská příručka

Klávesové zkratky

40