BlackBerry Bold 9650 - Klávesové zkratky pro zadávání textu

background image

Klávesové zkratky pro zadávání textu

V závislosti na používaném jazyku pro zadávání textu nemusí být některé klávesové zkratky k dispozici.

Vložení tečky

Stiskněte dvakrát klávesu Space. Další písmeno bude
velké.

Uživatelská příručka

Klávesové zkratky

36

background image

Vložení symbolu zavináče (@) nebo tečky (.) do pole e-
mailové adresy

Stiskněte klávesu Space.

Velká písmena

Stiskněte a přidržte klávesu písmene, dokud se
nezobrazí velké písmeno.

Zapnutí režimu velkých písmen

Stiskněte klávesu Alt a klávesu pravý Shift. Režim
velkých písmen vypnete stisknutím klávesy levý Shift
nebo klávesy pravý Shift.

Zadání symbolu

Stiskněte klávesu Symbol. Zadejte písmeno, které se
zobrazí pod symbolem.

Zadání alternativního písmene na klávese

Stiskněte klávesu Alt a klávesu znaku.

Zadání znaku s diakritikou nebo zvláštního znaku

Stiskněte a přidržte klávesu písmena a posouvejte
prstem po trackpadu doleva nebo doprava. Chcete-li
například zadat znak ü, stiskněte a přidržte klávesu U
a posouvejte prst doleva, dokud se nezobrazí znak ü.
Když se znak s diakritikou nebo zvláštní znak zobrazí,
klávesu písmene uvolněte.

Zadání čísla do textového pole

Stiskněte a přidržte klávesu Alt a stiskněte příslušnou
číselnou klávesu.

Zadání čísla do číselného pole

Stiskněte klávesu čísla. Nemusíte stisknout klávesu Alt.

Zapnutí režimu vkládání číslic (NUM lock)

Stiskněte klávesu Alt a klávesu levý Shift. Režim
vkládání číslic vypnete stisknutím klávesy levý Shift
nebo klávesy pravý Shift.

Zvýraznění řádku textu

Stiskněte klávesu levý Shift nebo klávesu pravý Shift a
posouvejte prst po trackpadu nahoru nebo dolů.

Zvýraznění jednotlivých písmen textu

Stiskněte klávesu levý Shift nebo klávesu pravý Shift a
posouvejte prst po trackpadu doleva nebo doprava.

Vyjmutí zvýrazněného textu

Stiskněte klávesu levý Shift nebo klávesu pravý Shift
a klávesu Backspace/Delete.

Kopírování zvýrazněného textu

Stiskněte klávesu Alt a klikněte trackpadem.

Vložení textu

Stiskněte klávesu levý Shift nebo klávesu pravý Shift
a klikněte trackpadem.