BlackBerry Bold 9650 - Přijetí, odstranění nebo obnovení knihy služeb

background image

Přijetí, odstranění nebo obnovení knihy služeb

Poskytovatel nebo správce bezdrátových služeb může pomocí bezdrátové sítě odeslat knihu služeb na zařízení
BlackBerry® a přidat tak do zařízení další službu nebo aplikaci.

Pokud váš e-mailový účet používá server BlackBerry® Enterprise Server, můžete přijímat knihu služeb i na svém
zařízení pomocí aplikace BlackBerry® Desktop Software. Další informace naleznete v nápovědě pro aplikaci
BlackBerry Desktop Software.

1. Na domovské obrazovce nebo ve složce klikněte na ikonu Možnosti.
2. Klikněte na možnost Zařízení > Upřesnit nastavení systému > Kniha služeb.
3. Zvýrazněte knihu služeb.
4. Stiskněte klávesu

.

• Chcete-li přijmout knihu služeb, klikněte na možnost Přijmout.
• Chcete-li odstranit knihu služeb, klikněte na možnost Smazat.
• Chcete-li obnovit knihu služeb, klikněte na možnost Obnovit smazané.