BlackBerry Bold 9650 - Zobrazení čísla verze softwaru BlackBerry Device Software v zařízení.

background image

Zobrazení čísla verze softwaru BlackBerry Device Software
v zařízení.

1. Na domovské obrazovce nebo ve složce klikněte na ikonu Možnosti.
2. Klikněte na možnost Zařízení > Informace o verzích zařízení.

Na obrazovku Možnosti se vrátíte trojím stisknutím klávesy

.

Uživatelská příručka

Knihy služeb a diagnostické zprávy

298