BlackBerry Bold 9650 - Zobrazení, odeslání nebo odstranění hlášení diagnostiky

background image

Zobrazení, odeslání nebo odstranění hlášení diagnostiky

1. Na domovské obrazovce nebo ve složce klikněte na ikonu Možnosti.
2. Klikněte na možnost Sítě a připojení > Mobilní síť.
3. Stiskněte klávesu

> Diagnostický test.

4. Zvýrazněte hlášení.
5. Stiskněte klávesu

.

• Hlášení diagnostiky zobrazíte kliknutím na možnost Zobrazit hlášení.
• Hlášení diagnostiky odešlete kliknutím na možnost E-mailové hlášení nebo Hlášení PIN.

Uživatelská příručka

Knihy služeb a diagnostické zprávy

297

background image

• Hlášení diagnostiky odstraníte kliknutím na možnost Odstranit.
• Všechna hlášení diagnostiky odstraníte kliknutím na možnost Odstranit vše.